IN BEELD

08.10.2006

* 08.10.2006

  • Visie:

Door mijn jarenlange actieve deelname in diverse sport, jeugd en andere verenigingen, heb ik een duidelijk beeld gekregen op wat mensen bezighoudt. Die ervaring wil ik in de politiek gebruiken.Met nieuwe ideeën en frisse impulsen rond werkgelegenheid, wonen milieu, verkeersveiligheid & mobilitieit, infrastructuur, onderwijs en integratie wil ik - in overleg - betere oplossingen vinden voor de problemen in onze omgeving.

  • Ik streef naar:

° een sportieve gemeente met de nodige infrastructuur voor alle sport- en jeugdverenigingen.

° meer werkgelegenheid in eigen streek door het alert inspelen op economische en sociale signalen.

° een betere ruimtelijke ordening met verantwoorde verkavelingen.

° een vlotte toegang tot de waardevolle natuur in onze gemeente in samenspraak met de verschillende organisaties.

° een socialere integratie van alle burgers waarbij het verenigingsleven een belangrijke rol speelt.

° een doordachter verkeersbeleid met oog voor de zwakke weggebruiker.

° meer aandacht en middelen voor de specifieke noden van de verschillende deelgemeenten

 Hopelijk herkent U zich in mijn politieke prioriteiten en kunnen we samen wat dingen verbeteren in onze gemeente.

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes