IN BEELD

Kapelletjes - Restauratie- en onderhoud klein erfgoed.

In restauratiedossier naar ons klein erfgoed werden 5 kapelletjes voorgedragen.

Dankzij een extra financiële inspanning van de Stad en subsidies van de provincie, kon IGO-Leuven de restauratiedossiers opstarten.

Er werden drie kapelletjes weerhouden: het Bolhuiskapelletje, kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goeden Raad en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Heemkring Molenstede leverde een meer dan verdienstelijke rol in het inhoudelijk "stofferen" van de dossiers.

Kapel Onze Lieve-Vrouw van Lourdes werd al volledig gerestaureerd.

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes