IN BEELD

Molenhuis fase II

 

Grondige aanpak Molenhuis

Door het bestuur werd gekozen voor een grondige aanpak en gaf bijgevolg opdracht voor een ontwerp voor een totale renovatie evenwel, gelet op de geraamde kostprijs, uit te voeren in 2 fases.

Op basis van de vastgestelde gebreken en de door de gebruikers opgestelde lijst met knelpunten en wensen werd in mei 2009 een eerste schetsontwerp voorgelegd dat voorzag in:

 Fase 1: omvorming sporthal tot feestzaal met hieraan een verbonden een volledig uitgeruste nieuwe keuken en tooggeheel, aanpassen van de inkom, plaatsen van een lift en de vervanging van een bouwvallig bouwdeel door een nieuw gebouw met modern sanitair en 6 vergaderlokalen.

                Werd uitgevoerd gedurende periode mei 2014-juni 2016 voor een totale kostprijs van € 2.110.500 incl. btw

Fase 2: hier werd nog uitgegaan van het behoud van de oude klaslokalen en turnzaal met podium.  Op de binnenkoer werd voorzien in de bouw van een gloednieuwe sporthal bestaande uit 2 oefenvelden of 1 wedstrijdveld

Omtrent deze scenario’s werd eveneens overlegd met de gebruikers vertegenwoordigd door het directiecomité van ’t Molenhuis.

In verschillende overlegrondes tussen de ontwerpers, het bestuur, de dienst patrimonium en het directiecomité werd het ontwerp dan ook verschillende keren aangepast zodat maximaal zou kunnen worden tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de lokale gemeenschap en met dien verstande dat het door het bestuur vooropgestelde budget van € 2.500.000,-gerespecteerd bleef.

Belangrijkste elementen in het ontwerp

GV: Bouw van een sporthal voorzien van 2 oefenvelden of 1 wedstrijdveld en uitgerust met 2 groepskleedkamers met douches (Kan uitgebreid worden tot 3), kleedkamer met douche voor de scheidsrechter, binnen- en  buitenberging, secretariaatsruimte, cafetaria met terras en eigen toegang en sanitaire voorzieningen zodat deze ook als dorpscafé kan functioneren zonder dat er activiteiten doorgaan in het Molenhuis.

Niveau + 1: Een nieuwe turnzaal met bergingen, technische ruimtes en beperkt sanitair. Zo men wenst is deze turnzaal voldoende groot voor de plaatsing van een mobiel podium zodat ook hier podiumactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden.  Gezien de beheerders van het ontmoetingscentrum evenwel de voorkeur geven aan een scheiding tussen culturele en sportieve evenementen worden de podiumactiviteiten verplaatst naar de feestzaal (voormalige sporthal) die verder mee wordt gerenoveerd (vloer, wanden, …..) en die, middels een afzonderlijk aanbestedingsdossier dat in overleg met het directiecomité en de toneelvereniging zal worden uitgewerkt, verder zal worden uitgerust en omgevormd tot een polyvalente ruimte. De nodige budgetten hiervoor worden binnen het huidige krediet gereserveerd.

De kostprijs voor dit project wordt geraamd op € 2.389.735 incl. btw.

De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd verleend zodat onmiddellijk kan worden overgegaan tot aanbesteding. De aanvang van de werken met een uitvoeringstermijn van 200 wd. wordt voorzien voor begin 2019.

  

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes