IN BEELD

Nieuwe projecten en afbouw schuld

 

Zonder een verhoging van de belastingen fors investeren in het verbeteren van de voorzieningen en toch niet in rode cijfers eindigen.

Die doelstelling heeft het stadbestuur de afgelopen jaren gerealiseerd.

Straffer nog: de financiële reserve van de stad bedroeg op het einde van het jaar 2,7 mio euro meer dan eerst voorzien.

Die gunstige cijfers versterken de ambitie om ook in de nabije toekomst fors te investeren.

Diverse projecten staan op stapel, zonder daarbij de strikte financiële discipline te vergeten.

Tevens zijn deze reserves belangrijk voor het nakomen van de extra lasten die door de hogere overheid werden opgelegd: de bijdragen voor de pensioenen, de gevolgen van de taxshift, hervorming brandweer,...    

   

   

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes