IN BEELD

OC Molenhuis: op naar de planning van de 2e fase.

Zondag 11 oktober opende het ontmoetingscentrum 't Molenhuis om voor het grote publiek zijn "vernieuwde" deur. Na een grondige verbouwing en een nieuwbouw, maakt het ontmoetingscentrum een nieuwe doorstart.

In april 2011 werd de principiële beslissing genomen voor de grondige renovatie van het ontmoetingscentrum 't Molenhuis. Om budgettaire maar vooral praktische redenen werd het uiteindelijke project opgesplitst in twee fases. Mei 2014 startte de bouw van fase1: de afbraak van het oude schoolgebouw, toen in gebruik als cafetaria 't Kroonrad en kleine feestzaal. Deze moesten plaats maken voor een nieuwbouw. De nieuwe hoofdingang is vanaf nu tussen de conciërgewoning en de kleine turnzaal. De nieuwbouw voorziet op de benedenverdieping in een sanitair blok, stookinstallatie en een lift. Vooraan de sportzaal, waar vroeger de ingang, een kleine tapinstallatie en de stookplaats was, is er nu een nieuwe industriële keuken en kleine feestzaal.

Op de eerste verdieping is er plaats voor een zestal polyvalente lokalen. Tevens werden de daken en het vooraanzicht van de sportzaal vernieuwd, werd er werk gemaakt van het definitief fatsoeneren van de weg achteraan het gebouw, drainage, elektriciteit, sanitair,... . Kortom het ganse gebouw kreeg een grondige opknapbeurt. Totale kostprijs van fase 1 bedraagt 1.724.244,00 EUR excl. btw en erelonen.

In een tweede fase wordt een nieuwbouw voorzien op oa de nu open binnenplaats. Mede door de afbraak van enkele lokalen o.a. huidig cafetaria, zal hier plaats zijn voor een nieuw sportcomplex. Ook zal op deze gelijkvloerse verdieping plaats zijn voor enkele technische ruimtes. Op de 1e verdieping komt een nieuwe cafetaria met mooi uitzicht op deze nieuwe sportzaal en vooraan zicht op de Dorpsstraat. Planning van de werken 2017 zodat we ten laatste begin 2019, de eerste steen kunnen leggen.

Ook worden nu reeds stedenbouwkundig de nodige stappen ondernomen om in een volgende fase achteraan het Molenhuis de nodige parking te voorzien.

Net zoals bij de aanzet, het plannen en in uitvoering stellen van fase I, zal DDS het niet nalaten om toe te zien op een snelle realisatie van fase II. Getuige hiervan is het met één jaar vervroegen van de planning, naar 2017.

Hierdoor kan er in de schoot van de RvB van het Molenhuis in 2016 deze precaire denkoefening opgestart worden.

Foto is concept foto. Dus zeker geen afbeelding van een nog goed te keuren, definitief ontwerp.

Ik ben uiteraard altijd bereid U hierover verder te informeren.

 

Tijds-as:

  • 26-05-2008: Goedkeuring budget van 50.000,00 EUR incl. btw voor het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van het OC.
  • 17-11-2008: Aanstelling ingr.&arch. bureau ESSA als ontwerper voor de renovatie.
  • 24-04-2011: Goedkeuring voorontwerp renovatie fase I voor 1.724.244,00 EUR excl. btw en erelonen. Opname budget 2013.
  • 03-09-2012: Goedkeuring budget. Aanbesteding wordt uitgeschreven. Start werken mei 2014.
  • december 2013: fase II wordt ingeschreven voor 2019.
  • mei 2014: aanvang werken fase I
  • 11 oktober 2015: officiële heropening OC 't Molenhuis.

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes