IN BEELD

Zondag 04 september officiële opening "Demer door Diest".

GROOTS VOLKSFEEST!

Kom op zondag 04 september naar de officiële opening van de "Demer door Diest".

Dit voorjaarnog, stroomt de Demer terug zichtbaar door Diest. De derde en vierde fase zitten in hun eindafwerking. Dit is de zone van de Demerstraat tot aan de Zichemsepoort. Momenteel is men de Visserstraat en vervolgens de Demerstraat aan het herbestraten. De Kaai met fonteinenpartij en paardentrap volgt later. In de Brouwerstraat moeten nog rioleringswerken opstarten.

 

De Demer zal opnieuw zichtbaar zijn in het stadscentrum van Diest. Het openleggen van de Demer moet de stad opnieuw attractiever en leefbaarder maken, zonder geurhinder en met helder water. Bovendien wordt de kans op overstromingsschade kleiner. De werken startten in maart 2012 en moesten voltooid zijn tegen juli 2016.

Voor de financiering van dit project neemt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het budget voornamelijk op zich. De stad staat in voor de infrastructuur van fiets- en wandelpaden en andere randinfrastructuur.

Het openleggen van de Demer is een unieke kans voor Diest. De VMM realiseerde eerder al sterk geapprecieerde projecten in steden als Leuven (Dijleterrassen) en Mechelen (Melaan) en nu is dus ook Diest aan de beurt. Deze voorbeelden tonen ook duidelijk aan dat dergelijke initiatieven het wonen en leven in de stad aangenamer kunnen maken. En door de Demer weer door Diest te laten stromen leggen we als het ware terug de historische link met het rijke verleden van de stad Diest en zorgen tegelijk voor een nieuwe dynamiek.

 

Gefaseerde aanpak

De heropening van de Demer is een project van de Vlaamse Milieumaatschappij dat in samenwerking met de stad tot stand zal komen. De werken zullen meerdere jaren in beslag nemen en in verschillende fasen uitgevoerd worden om de hinder voor de omwonenden en handelaars zoveel mogelijk te beperken:

  • Fase 1: site Ezeldijk (van Omer Vanaudenhovenlaan tot Schaffensestraat)
  • Fase 2: van Schaffensestraat tot Demerstraat
  • Fase 3: van Demerstraat tot en met de Kaai
  • Fase 4: van Kaai tot Zichemsepoort

De eerste fase ging van start in de loop van 2012. De 4 fasen zullen voltooid zijn tegen juli 2016.

 

Met een knipoog naar het verleden

Bij het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke loop van de Demer. Het traject start aan de Saspoort en het water stroomt vervolgens via de Ezeldijksite, de Verversgrachtsite, de Demerstraat en de Kaai naar de Zichemsepoort. Het totale traject is ongeveer anderhalve kilometer lang. De breedte van de Demer varieert tussen de drie en zeven meter. En over de volledige lengte wordt de waterloop vergezeld van een voet- en fietspad van een tweetal meter breed.

 

Minder kans op overstromingsschade

Veertig jaar geleden werd diezelfde Demer dichtgelegd wegens geurhinder. Maar waar de Demer in de jaren zestig ook diende als riolering, zal er nu geen afvalwater in de Demer terecht komen. Vroeger was de Demer bovendien een quasi stilstaande rivier, terwijl er nu meer stroming op zal zitten. Dit zorgt ervoor dat er nu geen geurhinder zal zijn.

Daarnaast is de waterkwaliteit van de Demer in die mate verbeterd dat openlegging opnieuw mogelijk werd. Toch werd de beslissing steeds uitgesteld omwille van het overstromingsgevaar waar Diest al jaren mee kampt. Maar deze zorg zou nu ook van de baan moeten zijn: studies van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben uitgewezen dat het water juist beter weg kan, daar waar stromen opengelegd worden.

Ook heeft Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege recent 6 miljoen euro uitgetrokken om onder meer het wachtbekken van het Schulensmeer te optimaliseren en zo steden als Diest en Halen te beschermen. Zo zou er geen enkel obstakel meer mogen zijn om dit prachtige project voor de stad te realiseren.

VOLG!

 
logo DDS Diest

Contacteer Erwin Jennes